X

Blog

Engagement in tijden van ‘het nieuwe normaal’

5 mei 2020

Engagement in tijden van ‘het nieuwe normaal’ - Blog - Annelies & Co - Human Engagement Experts

Ondernemen: in normale tijden is het al een uitdaging. Kansen, bedreigingen, moeilijke keuzes, … En dan is er plots corona. Een extreme, onzekere situatie. Met maatregelen die veel impact hebben op onze samenleving, onze onderneming én … onze medewerkers. Personeelsbeleid wordt gemaakt, daar waar je elkaar in de ogen kijkt. Social distancing zet het engagement dus onder druk. Hoe gaan we daar best mee om? Door te focussen op de 5 Co’s.

Wanneer Co-ntact (even?) wegvalt

Iedere ondernemer voelt het nu. Dat onzekere, kwetsbare gevoel. Hoe de dienstverlening garanderen en de samenhorigheid borgen? Hoe zorgen voor onze medewerkers en samen blijven werken aan de toekomst? Het nieuwe normaal focust zich evenzeer op onze gezondheid als op ons werk. We scheppen noodgedwongen afstand. En afstand knaagt aan wederzijds engagement. Hoe loodsen we ons bedrijf en onze medewerkers door deze onzekere tijden heen? En wat doet zo’n situatie met hen, met onze klanten, met ons als mens en ondernemer?

Het nieuwe normaal

We kunnen er niet omheen. Ook na de coronacrisis, wanneer de bedrijven weer volop draaien, zal de wereld anders zijn. We worden wakker in het ‘nieuwe normaal’. Een normaal dat het engagement van onze medewerkers danig op de proef stelt. Want medewerkers maken elke dag opnieuw de keuze: ga ik me smijten, me engageren of niet?

Geen of minder werk. Weinig of geen informele contacten meer met de collega’s. De vertrouwde werkstructuur die wegvalt. De bezorgdheid over de eigen gezondheid en die van de ouders en de kinderen, ... Het heeft allemaal een impact op die keuze. En dus ook op het persoonlijk engagement voor de werkgever. Voor je het weet, word je ook als ondernemer zelf overmand door onzekerheden, angsten en negativisme.

Het oude vertrouwde

Gelukkig zijn er dingen die nooit veranderen. Doorzettingsvermogen, creativiteit en enthousiasme zitten in het ondernemers-DNA. Met een realistische kijk op de situatie zoeken we de juiste balans. Zodat we ons niet laten leiden door die negatieve gevoelens. Nu, meer dan ooit, kiezen we bij Annelies & Co ervoor om te investeren in het engagement. Om het te versterken. Bij onze medewerkers én onszelf. We dagen elkaar uit, ondersteunen elkaar en komen zo samen tot de juiste beslissingen. Aantrekkelijk blijven, kansen blijven geven en continu bouwen aan vertrouwen: dát is de formule. En die werkt ook in een nieuwe realiteit.

Focussen op 5 Co’s

Maar hoe gaan we praktisch tewerk? Door te focussen op 5 Co’s.

Communicatie blijft key. Het is de basis voor interactie tussen mensen, voor wederzijds engagement en vertrouwen. Waar nodig moeten we ruis en onduidelijkheid wegwerken. We moeten blijven informeren, nieuwe (digitale) kanalen openen, de communicatielijnen kort houden. Zo spelen we kort op de bal. Indien mogelijk communiceren we extra, ook al is er niets te melden. Een wekelijks virtueel teamoverleg aangevuld met individuele contacten en checks: dat is het absolute minimum.

Collega’s maken een groot verschil. Vandaag is het helaas onmogelijk om elkaar in de gebruikelijke omstandigheden te ontmoeten op de werkplek. Inventief zoeken we naar manieren om met elkaar in contact te blijven, elkaar te helpen en te steunen; om actief geïnteresseerd en betrokken te blijven in en bij elkaar. Engagement impliceert een gemeenschappelijk doel, een 'common goal'. Ook – en vooral! – in moeilijke tijden.

Continuïteit verzekeren in onze relatie met klanten, collega’s, belangrijke netwerken en contacten: het is een must. Zowel op korte als lange termijn. Doe dat kalm, vastberaden en met vertrouwen in de toekomst. Werk hindernissen weg en grijp opportuniteiten. In lastige tijden is het eens zo belangrijk om perspectief te bieden en gerust te stellen. Met prioritaire aandacht voor het welzijn en de gezondheid van je medewerkers en het bedrijf.

Collectief blijven leren en innoveren. We mogen niet passief afwachten, achteroverleunen. We moeten ook ‘buiten ons kot’ interactief en betrokken zijn, ook al zitten we fysiek vooral ‘in ons kot’. We blijven elkaar uitdagen. We blijven samenwerken. Met de gedeelde verantwoordelijkheid om opdrachten tot een goed einde te brengen, nieuwe kennis te blijven opdoen, onze knowhow en nieuwe ideeën te delen om verder te groeien.

Connecties blijven onderhouden op een persoonlijke en authentieke wijze. Hoe meer je connecteert, hoe groter de interactie, het aantal impulsen, het aantal nieuwe inzichten en ervaringen. We hebben oprecht interesse, blijven in contact, vragen regelmatig hoe het gaat, tonen begrip en empathie en geloven in ‘the power of the network’. Dat alles versterkt de band van samenhorigheid en het wederzijds engagement.

Sterk leiderschap

Natuurlijk moeten de 5 Co’s gedragen worden door een sterk en positief leiderschap. Leiders die:

  • hun bedrijf en alle medewerkers kalm en daadkrachtig door de crisissituatie loodsen – gedreven door enthousiasme, doorzettingsvermogen en creativiteit;
  • de dagelijkse informatieflow beheersen en het werk stroomlijnen;
  • inzetten op integriteit en vermijden dat ze zomaar dingen communiceren waar ze door omstandigheden of uitdagingen van moeten afwijken;
  • de juiste balans vinden in hun zorg voor het welzijn, de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers en tegelijk zorgen voor de gezondheid en resultaten van het bedrijf;
  • zich richten op samenwerking en empathisch, open en attent zijn. Die dus niet vanuit een ivoren toren en vanuit het eigenbelang werken;
  • zich kwetsbaar durven opstellen en tegelijk richting geven, vertrouwen creëren en kunnen terugvallen op sterke interpersoonlijke en relationele competenties.

5 Co’s gedragen door een sterk leiderschap: het is de beste toolbox om het engagement blijvend te versterken. En ons te wapenen voor het nieuwe normaal.

Ook delen om te groeien?

Verhalen en ervaringen uitwisselen. Elkaar helpen en inspireren. Delen om samen te groeien … Daar doen we het voor. Graag sparren over deze blog? Neem zeker contact op met ons.

Lees hier ook mijn interview op ondernemerstegencorona.be.

Delen:

Reageren

Om te reageren heb je een Annelies & Co account nodig.

Selecteer een netwerk om een account aan te maken of om met een bestaand account in te loggen.

Contactgegevens
Wij zijn sociaal

Website door InterXL | © 2020 Annelies & Co | Juridische informatie | Algemene voorwaarden