X

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om het verkeer te analyseren en je ervaring te optimaliseren. Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Accepteren Weigeren Privacy statement

Blog
Van Human Resources Management naar Human Engagement, de weg naar een succesvol bedrijf en een fijne werkplek.

"Medewerkers van morgen hebben vandaag de keuze om zich te engageren. Bedrijven van morgen hebben vandaag de keuze, om aantrekkelijk te zijn, om kansen te geven en om mensen te engageren".

Welke medewerker wil niet een waardevolle en duidelijke job en verantwoordelijkheid, in een positieve werksfeer en een kader dat ondersteunt en stimuleert, waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van kennis, kunde en talenten, met een correcte compensatie en oprechte waardering voor de geleverde inzet en resultaten.

En welke bedrijfsleider wil niet dat positieve, getalenteerde medewerkers worden aangetrokken, die gaan voor de ‘extra mijl’ en schitterende resultaten neerzetten, die zich verbinden voor een lange tijd en die erg enthousiast en met passie over het bedrijf praten.

Het lijkt zo evident en vanzelfsprekend dat je je afvraagt waarom het zo moeilijk en uitdagend is om een succesvol bedrijf en een fijne werkplek uit te bouwen op basis van wederzijds engagement.

Deze opdracht wordt extra bemoeilijkt doordat alles drastisch verandert aan een razendsnel tempo, in een VUCA-wereld gekenmerkt door vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Medewerkers, organisaties, het werken en de werkplekken veranderen. Dit in combinatie met technologische (r-)evoluties, vergroening en vergrijzing, diversifiëring van de actieve bevolking, globalisering van de arbeidsmarkt, digitalisering, opkomst van nieuwe generaties.

Bedrijven die willen groeien worden op de dag van vandaag dan ook geconfronteerd met de uitdaging om goede medewerkers te vinden, te binden en te boeien en met de uitdaging om toekomst- en resultaatgedreven vernieuwende manieren van werken in te voeren.

Mens en bedrijf laten samensmelten. Op een manier dat ze beide groeien. Dat ze voor elkaar werken. Een wederzijds engagement van medewerkers en van het bedrijf. Dat is de kunst van Human Engagement.

Human Resources beschouwt mensen als hulpbron. Denkt in ‘beschikbaarheid’, in ‘middelen’. Een verouderde opvatting. Human Engagement impliceert een grote wederzijdse motivatie en betrokkenheid gericht op de lange termijn. HR is werken bij een bedrijf. Human Engagement daarentegen is werken voor een bedrijf.

Over engagement en een strategie naar meer geëngageerde medewerkers wordt veel geschreven en is heel wat onderzoekswerk beschikbaar. In de literatuur zijn er diverse visies en modellen terug te vinden. Helaas één model, een tover- en succesformule voor Human Engagement bruikbaar voor iedereen is er niet.

Zoek niet naar dat ene succesmodel. Ga op basis van de eigen situatie een visie en strategie bepalen om dan op basis daarvan een praktijk te ontwikkelen passend bij het bedrijf en de medewerkers en waarbij de strategie met overtuiging en discipline op een consistente wijze wordt uitgevoerd.

Een stap op weg naar Human Engagement is het herkennen van een geëngageerde medewerker en een geëngageerde werkgever:

Kenmerken van een geëngageerde medewerker:

 • geeft het beste van zichzelf
 • is energiek, gepassioneerd
 • legt focus op prestaties met meerwaarde
 • garandeert het succes van de organisatie op lange termijn
 • is geboeid door het vak, het werk,… gedreven omdat ze het zelf willen
 • voelt zich betrokken bij de missie en visie van de organisatie en bij de collega’s
 • heeft een sterke band met het bedrijf, identificeert zich met de cultuur en gelooft in de organisatie
 • is in staat en bereid om vaardigheden positief ten dienste van het bedrijf te stellen
 • is een loyale ambassadeur van "hun" bedrijf

Kenmerken van een geëngageerde werkgever:

 • missie, visie en strategie staan scherp en medewerkers zijn op de hoogte van de koers van het bedrijf
 • mensen staan centraal in de bedrijfsvoering. De organisatie wordt gebouwd op mensen en niet op structuren.
 • oog voor individuele verschillen in het grote plaatje. Behandelt medewerkers als individu en durft differentiëren.
 • wil de mensen boven zichzelf laten uitgroeien, stimuleert persoonlijke ontwikkeling en vraagt zich af wat mensen nodig hebben om succesvol te zijn
 • creativiteit, innovatie, initiatief en eigen mening worden aangemoedigd
 • durft loslaten, geeft vertrouwen en gaat voor processen waarbij de mensen keuzes hebben
 • open interactie, eerlijke directe en rechtstreekse communicatie
 • medewerkers worden met respect en vriendelijk behandeld
 • inspirerend, sturend en dienend leiderschap voor alle medewerkers
 • zoekt naar evenwichten tussen diverse belangen

Kleine of grote onderneming, medewerkers jong, oud, met veel of weinig ervaring, laag- of hooggeschoold, productie of dienstverlening,…6 basics voor de weg naar wederzijds engagement in gelijk welke werksituatie zijn:

 • een duidelijke context met een missie en visie die richting geeft en doet begrijpen waarom iets wordt gedaan
 • een relevante, boeiende, waardevolle job, werkinhoud en verantwoordelijkheid
 • maximaal gebruik kunnen maken van de kennis, kunde, talenten en passie
 • in een organisatie die toelaat het heft in eigen handen te nemen, met welbepaalde vrijheid en controle over hun eigen werk
 • waar correct en gepast waardering en erkenning wordt gegeven voor de inzet en het geleverde werk
 • een ondersteunende en stimulerende werkomgeving waar een positieve overtuiging heerst dat mensen het beste geven van zichzelf en er op uit zijn om goed werk te leveren.

Interesse in meer ...

Contact

Benieuwd of wij u kunnen helpen? We denken graag mee.

Wij zijn erkend dienstverlener KMO Portefeuille.

Website door InterXL | © 2024 Annelies & Co | Juridische informatie | Algemene voorwaarden