X

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om het verkeer te analyseren en je ervaring te optimaliseren. Lees ons privacy statement voor meer informatie.

Accepteren Weigeren Privacy statement

Hoe

Annelies & Co versterkt het personeelsbeleid van bedrijven van binnenuit. Dat doen we vanuit een filosofie van Human Engagement waarbij betrokkenheid primeert. En met een gepatenteerd Sleutelmodel dat structuur en visie geeft aan het personeelsbeleid op lange termijn.

Nieuwe inzichten en methodes worden bovendien eerst beproefd op het eigen team voor we ze uitrollen. Als eerste HR-proeftuin van Limburg houden we zo de vinger aan de HR-pols. En bieden we je oplossingen die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.

Van Human Resources naar Human Engagement

Mens en bedrijf laten samensmelten. Op een manier dat ze beide groeien. Dat ze voor elkaar werken. Dat is de kunst van Human Engagement. Human Resources beschouwt mensen als hulpbron. Denkt in 'beschikbaarheid'. Een verouderde opvatting. Het draait om engagement. Langs beide kanten.

Medewerkers willen:

  • een waardevolle en duidelijke job, functie, rol, opdracht, verantwoordelijkheid;
  • een omgeving die maximaal gebruik maakt van hun kennis, kunde en talenten;
  • een correcte compensatie en oprechte waardering voor hun inzet en resultaten;
  • een positieve werksfeer in een kader dat hen ondersteunt en stimuleert.

We scheppen professionele ecosystemen waarin bedrijven én mensen groeien. Door mensen te vinden, te binden en te boeien. Door wederzijds engagement te initiëren. In een omgeving die betrokkenheid stimuleert.

Sleutelmodel

Het sleutelmodel brengt structuur in je dagelijkse HR-werking. Het bevat zes sleutels die de deur openen naar Human Engagement in zijn breedste vorm.

Compleet
Samen bieden ze oplossingen aan alle HR-vraagstukken die zich in de praktijk voordoen. De sleutels zijn onderling verbonden. En maken dus deel uit van een geïntegreerd systeem.

Flexibel
Je kan kiezen voor een globale benadering of focussen op één of meer prioritaire sleutels. In functie van je actuele personeelsuitdagingen. Elke sleutel die je optimaliseert, heeft hoe dan ook een positief effect op je totale personeelsbeleid.

Dynamisch
Het Sleutelmodel is dynamisch. Het evolueert op maat van je organisatie en personeelsbeleid. Op die manier blijf je vlot inspelen op nieuwe interne en externe uitdagingen - op het tempo dat bij jou past.

- klik op de bollen voor meer informatie -

HR-proeftuin

Hoe wij weten dat ons Sleutelmodel écht werkt? En dat je met Human Engagement een hecht team smeedt dat zich betrokken voelt bij de organisatie en zich vol overgave smijt? Omdat wij het bij Annelies & Co dagelijks ondervinden. Alles wat wij voor onze klanten uitrollen, toetsen we namelijk eerst af op onze eigen organisatie. Met onze eigen collega's als ideale - kritische - toetsstenen. We zijn onze eigen HR-proeftuin.

Practice what you preach is bij ons allerminst een loos begrip. Een goede zaak. Want een topteam moet je niet alleen creëren, maar ook koesteren. Onderhouden. In een snel veranderende context mag je nu eenmaal niet op je lauweren rusten. En moet je de vinger continu aan de pols blijven houden. Ook intern. Alleen zo blijf je een topwerkplek. Die continu bijleert, deelt om te groeien én schittert door het collectief.

Het sleutelmodel

© 2019 Annelies & Co, KBO-nr. 0723.424.614.

Alle intellectuele (eigendoms)rechten zijn voorbehouden aan Annelies & Co.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of enige wijze, noch mag de inhoud, geheel of gedeeltelijk, meegedeeld of doorgegeven worden aan anderen in enige vorm of enige wijze, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Annelies & Co. Dit akkoord is onnodig mits uitdrukkelijke vermelding dat alle intellectuele (eigendoms)rechten toebehoren aan Annelies &Co, als volgt: "Deze informatie is afkomstig uit Het sleutelmodel waarvan alle intellectuele (eigendoms)rechten zijn voorbehouden aan Annelies & Co".

Ondanks alle bestede zorg, kan Annelies & Co geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van Het sleutelmodel of enige fout die in de presentatie over Het sleutelmodel zou voorkomen.

Contact

Benieuwd of wij u kunnen helpen? We denken graag mee.

Wij zijn erkend dienstverlener KMO Portefeuille.

Website door InterXL | © 2024 Annelies & Co | Juridische informatie | Algemene voorwaarden